Voorjaarsonderhoud Paco

4 maart 2013 – Afgelopen zaterdag hebben de parkcommissieleden en onze parkbeheerder Teus Hartog alle banen, de minibaan, de speeltuin en de terrassen een schoonmaak- en onderhoudsbeurt gegeven.

De parkcommissieleden werden door hun voorzitter , Henk Kievit, om 9.30 uur ontvangen. Onder het genot van een kop koffie werd het werkprogramma besproken, waarna een ieder duidelijk was wat er diende te gebeuren en de werkzaamheden begonnen.

Omdat de banen 1 en 2 de komende weken worden gerenoveerd, dienden de reclameborden, de windvangers, scheidsrechtersstoelen en banken te worden verwijderd. De minibaan werd geveegd en bestrooid met zout om de groene aanslag te verwijderen. De terrassen werden geveegd en vuilnisbakken geleegd. De grindlaag tussen het terras en de banen 1 en 2 werd weggehaald, omdat toch veel grind op deze banen terecht was gekomen. Hiervoor wordt naar een ander invulling gezocht voor de toekomst. Op de banen 3 en 4 werd de bijeengeveegde “gravel” opnieuw over de banen uitgestrooid, werden de lijnen geborsteld en het op de baan gekomen vuil verwijderd. Tot slot werd de speeltuin opgeruimd en netjes geharkt.

Na afloop, om circa 11.30 uur, hebben wij nog een kop koffie met gebak genuttigd.

Het is weer eens gebleken dat vele handen, van enthousiaste leden, licht werk maken. We danken iedereen hartelijk voor zijn/haar geweldige inzet!