Gezonde Kantine

ATV heeft een omgeving waar gezond eten mogelijk en makkelijk is. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in het clubhuis gezond is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en de bezoekers. Om deze reden werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Ons clubhuis heeft de volgende basis:

1. Het clubhuis biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt het clubhuis minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod en het niet zichtbare aanbod achter de bar en in de keuken. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

2. Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
Het clubhuis hanteert deze drie uitstralingspunten:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod zijn de betere keuzes goed zichtbaar
  • Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes
  • Bij jeugdactiviteiten is er altijd aandacht voor gezonde producten

3. ATV stimuleert water drinken zowel binnen als buiten het clubhuis
In ons clubhuis is water altijd beschikbaar zowel flesjes water als kannen water op de bar. Buiten bieden we een waterpunt aan waar iedereen gebruik van kan maken.

ATV werkt structureel aan een gezonde kantine

Ieder jaar brengen we het aanbod in de kantine in kaart met de kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan het bestuur. Het beleid laat duidelijk zien hoe de organisatie er ook op lange termijn voor zorgt dat de kantine gezond blijft. Het is een verantwoordelijkheid van Barcommissie en Bestuur.

Onze ambitie

Wij hebben de ambitie om de sportieve omgeving waar onze leden en bezoekers zich in bevinden een gezonde uitstraling en een gezond stimulerende omgeving te laten zijn. In eerste instantie is dat voor ons brons. Door de ontwikkelingen in de maatschappij waarbij een gezonde levensstijl onder sporters en vooral jeugd steeds belangrijker wordt, zullen de eisen zich van zelf verbreden. Door deze natuurlijke aanpassingen hopen we in de toekomst van brons naar zilver te stijgen.

Print Friendly, PDF & Email