Algemene Ledenvergadering

Op maandag 17 februari 2020 om 20:00 uur houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in het clubhuis van de ATV. Alle seniorleden zijn van harte welkom. In de ALV wordt het verslag van de ALV 2019 goedgekeurd. Je vindt het verslag via onderstaande link, het wachtwoord staat in de uitnodiging die je per mail hebt ontvangen.

Lees het verslag van de ALV 2019 (beveiligd met wachtwoord)

Agenda

 1.   Welkom en opening
 2.   Ingekomen stukken en mededelingen.
 3.   Vaststellen notulen ALV 25 februari 2019
 4.  Financieel verslag 2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Begroting 2020
 7. Padelbanen
 8. Aanschaf LED-verlichting
 9. Tennisschool
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

Als er onvoldoende leden zijn om besluiten te kunnen nemen, wordt de vergadering gesloten. Daarna wordt een nieuwe vergadering geopend om 20.10 uur.

Print Friendly, PDF & Email