Maandag 25 februari: Algemene Ledenvergadering

Op maandag 25 februari 2019 om 20:00 uur houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in het clubhuis van de ATV. Alle seniorleden zijn van harte welkom. In de ALV wordt het verslag van de ALV 2018 goedgekeurd. Je vindt het verslag via onderstaande link, het wachtwoord staat in de uitnodiging die je per mail ontvangt. We rekenen op je komst!

Lees het verslag van de ALV 2018 (beveiligd met wachtwoord)

Agenda

 1. Welkom en opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen notulen ALV 5 februari 2018
 4. Financieel verslag 2018
 5. Verslag Kascommissie
 6. Begroting 2019
 7. Vrijwilligers (vacature bestuur)
 8. Contributieverhoging 2019
 9. Uitleg AVG
 10. Presentatie jaarkalender
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

Indien er onvoldoende leden zijn om besluiten te kunnen nemen wordt de vergadering gesloten, waarna om 20.10 uur een nieuwe vergadering geopend wordt.