PERSBERICHT – ATV zet stappen richting energiebesparing

ATV Amerongen heeft de eerste stappen gezet richting energiebesparing. De tennisvereniging is daarmee de eerste vereniging die gebruikmaakt van de begeleiding die de gemeente biedt. Er is inmiddels een energiescan gemaakt en er is druk overleg over de toe te passen maatregelen.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug hanteert de ‘Routekaart klimaatneutrale gemeente 2035’. In dat kader worden verschillende projecten opgezet om die doelstelling te behalen. Eén ervan is het terugdringen van energieverbruik op de buitensportaccommodaties. Tijdens een informatieavond werden de aanwezige verenigingen op de hoogte gebracht van de verschillende mogelijkheden.

Maatschappelijk

Nic Meijer was als voorzitter van ATV aanwezig en werd al snel enthousiast: ,,We zijn altijd op zoek om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zo zijn we bezig ons kantineaanbod gezonder te maken en we geven clinics voor de basisscholen in Amerongen en Overberg. Ook nadenken over energiebesparing hoort daar bij. Daarom was ik bij de informatieavond. Helaas waren er teleurstellend weinig verenigingen aanwezig. Ik hoop dat veel verenigingen alsnog de stap maken. Wij hebben in ieder geval meteen besloten om mee te doen.”

Subsidie

De avond stond onder leiding van Climate Neutral Group, specialisten op het gebied van energiebesparende maatregelen. Zij begeleiden en ontzorgen ATV in het traject, bijvoorbeeld door offertes aan te vragen bij leveranciers. Meijer: ,,In het verleden hebben we dat zelf ook al eens gedaan. Maar elke leverancier komt met een ander voorstel en dan haken we als leken al snel af. Het is dan ook heel fijn dat we daar nu begeleiding in krijgen van professionals. Zij kennen de branche als geen ander en weten ook welke subsidies er zijn. Daarom beslissen wij vóór 1 januari 2018 wat we willen gaan doen. Op 2 januari om 09.00 uur opent namelijk een subsidieaanvraag en we willen er natuurlijk snel bij zijn.”

Scan

Om precies in beeld te krijgen waar de meeste besparing te behalen valt, liet ATV een energiescan uitvoeren. Meijer: ,,Er is heel veel mogelijk, maar we zijn vooral op zoek naar snelle en grote besparingen. Zo kijken we natuurlijk naar LED-verlichting voor onze banen en het plaatsen van zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit. Maar we kregen ook het advies eens te kijken naar ons verwarmingssysteem. Ook daar is winst te behalen.”