Algemene Ledenvergadering

25 oktober 2021

20:00 - 22:00

Voor seniorleden van de ATV

Je krijgt de agenda en de notulen van de ALV van vorig jaar via e-mail.