ALV 2021 uitgesteld

Een speciale spoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) maakt het voor verenigingen mogelijk om hun Algemene Ledenvergadering (ALV) met vier maanden uit te stellen. De wet schrijft voor dat goedkeuring van financiële stukken uiterlijk binnen zes maanden moet gebeuren.

Wij stellen de ALV uit en hopen jullie voor 1 juli 2021 de uitnodiging te sturen.