Algemene Ledenvergadering

Op maandag 6 februari 2017 om 20:00 houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in het clubhuis van de ATV. Alle seniorleden zijn van harte welkom. In de ALV wordt het verslag van de ALV 2017 goedgekeurd. Je vindt het verslag via onderstaande link, het wachtwoord staat in de uitnodiging die je per mail hebt ontvangen.

Lees het verslag van de ALV 2017 (beveiligd met wachtwoord)

Agenda

 1.   Welkom en opening
 2.   Ingekomen stukken en mededelingen.
 3.   Vaststellen notulen ALV 6 februari 2017
 4.   Financieel verslag 2017
 5.   Verslag Kascommissie
 6.   Begroting 2018
 7.   Vrijwilligers
 8.   Contributieverhoging
 9.   Presentatie jaarkalender
 10.   Presentatie tennisleraar Serge
 11.   Rondvraag
 12.   Afsluiting

Als er onvoldoende leden zijn om besluiten te kunnen nemen, wordt de vergadering gesloten. Daarna wordt een nieuwe vergadering geopend om 20.10 uur.

Print Friendly, PDF & Email