Algemene Ledenvergadering

Op maandag 6 februari 2017 om 20:00 houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in het clubhuis van de ATV. Alle seniorleden zijn van harte welkom. In de ALV wordt het verslag van de ALV 2016 goedgekeurd. Je vindt het verslag via onderstaande link, het wachtwoord staat in de uitnodiging die je per mail hebt ontvangen.

Lees het verslag van de ALV 2016 (beveiligd met wachtwoord)

 

Onderwerpen

 1. Welkom en opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststellen notulen ALV 8 februari 2016
 4. Financieel verslag 2016
 5. Verslag Kascommissie
 6. Begroting 2017
 7. 90-jarig bestaan ATV in 2018
 8. Vrijwilligers
 9. Contributieverhoging
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Indien er onvoldoende leden zijn om besluiten te kunnen nemen wordt de vergadering gesloten, waarna om 20.10 uur een nieuwe vergadering geopend wordt.

Print Friendly, PDF & Email