Erelid Willem Siebenga overleden

Op 5 januari 2018 is ons erelid Willem Siebenga overleden. Willem heeft zich jarenlang ingezet voor de ATV. Onder andere als penningmeester, lid van de Baancommissie en als ledenadministrateur. Willem is 87 jaar geworden.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte.